Apurahat ja avustukset

Sven Hallinin tutkimussäätiö sr myöntää apurahoja ja avustuksia mm. maa- ja vesitekniikan alan opintoihin, opintomatkoihin, tutkimuksiin ja julkaisutoimintaan. Erityisesti tuetaan väitöskirjojen loppuunsaattamista, diplomitöitä sekä yhteydenpitoa Ruotsiin, muihin Pohjoismaihin ja Viroon. Erityisapuraha kohdistetaan Ruotsissa suoritettaviin vesitalouden perus- tai jatko-opintoihin.

Apurahat ja avustukset suunnataan maa- ja vesitekniikan, ensisijaisesti vesitalouden ja maatalouden vesirakennuksen alalla toimiville henkilöille, opiskelijoille, yliopistoille ja yhteisöille. Apurahat ja avustukset myönnetään ensisijaisesti henkilöille, joilla on tekniikan kandidaatin tai diplomi-insinöörin tutkinto maa- ja vesitekniikasta, erityisesti vesitaloudesta.

Jaettavien apurahojen ja avustusten hakemisesta ilmoitetaan säätiön kotisivulla sekä erikseen lähetettävällä ilmoituksella alan yliopistoihin. Vuosittain järjestetään yleensä yksi tai kaksi apurahahakua ennen sääntömääräisiä kokouksia huhti-toukokuussa ja/tai loka-marraskuussa. Apurahasta vesitalouden alan perus- ja jatko-opintoihin Ruotsissa ilmoitetaan syyskuun alussa. Kiireellisissä ja erittäin tärkeiksi katsotuissa tapauksissa hallitus voi muulloinkin käsitellä sille esitettyjä apurahoja ja avustuksia koskevia hakemuksia.

Hakemus täytetään hakulomakkeelle, ja sen tulee olla suomen tai ruotsin kielellä. Voit ladata hakulomakkeen täältä. Hakemuksesta tulee käydä selkeästi ilmi apurahan käyttötarkoitus ja haettu apurahan määrä. Opinnäytetöitä, opintomatkoja ja tutkijavierailuita koskevista hakemuksista tulee myös käydä ilmi opintojen / tutkimuksen aihe, vaihe, valvoja sekä suorituspaikka. Hakemukseen tulee liittää:

  • Työ-, hanke-, tai opintosuunnitelma (jos suunnitelma on vieraskielinen, niin hakemuksessa tulee olla suomen- tai ruotsinkielinen tiivistelmä)
  • Ansioluettelo
  • Todistus suoritetuista opinnoista tai tutkinnoista
  • Suosittelijan lausunto (opinnäytetyössä valvoja tai ohjaaja) ja kohdeyliopiston kutsu- tai hyväksymiskirje (jos avustusta haetaan tutkimustyöhön tai opintomatkaan ulkomaille)

Allekirjoitettu hakemus liitteineen lähetetään turvasähköpostilla pdf-muodossa osoitteeseen tutkimussaatio@hallin.fi. Hakemuksen voi tarvittaessa lähettää myös postitse säätiön osoitteeseen. Yhteisön avustusanomusten tapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä säätiön toiminnanjohtajaan ennen hakemuksen jättämistä. Lisäksi 13.11.2023 asti avoinna olevaa Ruotsi-apurahaa voi hakuilmoituksen mukaisesti hakea vapaamuotoisella hakemuksella, tarvittavat liitteet huomioiden.

Lisätietoja apurahojen ja avustusten hakemisesta antaa säätiön toiminnanjohtaja Hanne Laine-Kaulio, puh. 050 3216759, tutkimussaatio@hallin.fi.

Simonkatu 12 A 11
00100 Helsinki

www.hallin.fi
tutkimussaatio@hallin.fi