Sven Hallins forskningsstiftelse sr

Sven Hallins forskningsstiftelse sr är en allmännyttig stiftelse
grundad av Lantbruksingenjörernas förening i Finland år 1946.
Stiftelsen utövar verksamhet inom mark- ocn vattenteknik.

Simonsgatan 12 A 11
00100 Helsingfors

www.hallin.fi
tutkimussaatio@hallin.fi