Taustatietoja

Suomen maanviljelysinsinöörien yhdistys perusti vuonna 1946 Maa- ja vesiteknillisen tutkimussäätiön Teknillisen Korkeakoulun professorin Pentti Kaiteran esityksestä. Säätiön nimi muutettiin vuonna 1979 Sven Hallinin tutkimussäätiöksi.

Tutkimussäätiön perustamisen taustalla oli ruotsalaisen Skaran piirin maanviljelysinsinöörin Sven Hallinin professori Kaiteralle osoittama osake- ja rahalahjoitus sekä tohtori-insinööri Weikko Niirasen maalahjoitus Lieksasta. Hallinin lahjoituksen tarkoituksena oli suomalaisten maanviljelysinsinöörien ja alan opiskelijoiden opintojen ja opintomatkojen tukeminen sekä yhteydenpito naapurimaiden, ennen kaikkea Ruotsin, kollegoihin. Niirasen lahjoituksen edellytyksenä oli, että lahjan vastaanottaja sitoutui lahjoitukseen sisältyneen vesijättömaan kuivattamiseen ja käyttämään aluetta viljelyteknisiin kokeiluihin.

Säätiön tarkoituksena on maa- ja vesitekniikan alalla toimivien sekä tämän alan tehtäviin valmistuvien opintojen ja jatkuvan kehityksen kuin myös heidän yhteydenpitonsa Ruotsin ammattikuntaan tukeminen. Lisäksi tarkoituksena on yleishyödyllisen maa- ja vesiteknillisen tutkimus- ja opetustoiminnan edistäminen.

 

Simonkatu 12 A 11
00100 Helsinki

www.hallin.fi
tutkimussaatio@hallin.fi