Toiminta

Sven Halllinin tutkimussäätiö sr toteuttaa sääntöjensä mukaista tarkoitustaan harjoittamalla maa- ja vesiteknillistä tutkimus- ja koetoimintaa, julkaisemalla alaa koskevia oppikirjoja ja tutkimuksia, antamalla apurahoja ja avustuksia alan tutkijoille, opiskelijoille ja yhteisöille sekä avustamalla opintomatkoja.

Tutkimussäätiön tutkimus- ja koetoiminta 1940−1960-luvuilla kohdistui maatalouden vesirakennukseen, erityisesti maankuivatushankkeisiin Lieksassa ja Limingassa. Säätiö harjoitti myös peltoalueiden kasteluun liittyvää koetoimintaa Etelä-Suomessa. 2000-luvun lopulla säätiö aloitti uudelleen tutkimus- ja koetoiminnan, joka käsittelee peltoalueiden vesitaloutta sekä maatalouden vesistökuormitusta ja vesiensuojelua. Tutkimus on toteutettu yhteistutkimushankkeissa eri yhdistysten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Hankkeita ovat rahoittaneet maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Salaojituksen Tukisäätiö sr ja Maa- ja vesitekniikan tuki ry sekä tutkimussäätiö ja muut hankkeisiin osallistuneet tahot. Lisäksi säätiö harjoittaa Lieksassa koetoimintaa, jossa selvitetään maaveden liikkeitä ja pohjaveden muodostumista metsäisessä moreenimaassa.

Tutkimussäätiö on rahoittanut vesitalouden alan käsi- ja oppikirjojen julkaisemista sekä maa- ja vesitekniikan alan historian dokumentointia. Viimeisin oppi- ja käsikirja Maan vesi- ja ravinnetalous − Ojitus, kastelu ja ympäristö julkaistiin vuonna 2009 yhdessä Salaojayhdistys ry:n kanssa ja sen 2. täydennetty painos vuonna 2016.

Vuonna 2017 säätiö julkaisi FM Harri Turusen kirjoittaman kirjan Korpi-Jaakko ja Koski-Jaakko maa- ja vesirakentajina. Kirja kertoo 1700-luvun maa- ja vesitekniikan alan suurmiehistä Jaakko Stenius vanhemmasta ja Jaakko Stenius nuoremmasta, jotka toimivat Pielisjärven kirkkoherroina Pohjois-Karjalassa.

Sven Hallinin tutkimussäätiö sr on arkistoinut perustajansa Teknillisen korkeakoulun maatalouden vesirakennuksen ja vesitalouden professorin (1942−1972) Pentti Kaiteran (1905−1985) kirjallisen tuotannon. Tieteelliset julkaisut, lehtiartikkelit ja muu kirjallinen tuotanto on koottu aihepiireittäin 13 niteen sarjaksi, joka julkaistiin vuonna 2019. Yksi sarja niteitä on luovutettu Oulun yliopistolle, jonka ensimmäinen rehtori Pentti Kaitera oli. Niteet ovat lainattavissa tutkimussäätiöltä.

Säätiön toiminnasta sekä sen jakamista apurahoista ja avustuksista vuosina 1946−2006 on yksityiskohtaisesti kerrottu kirjassa Alansa uranuurtaja − Sven Hallinin tutkimussäätiö maa- ja vesiteknisen tutkimus- ja koetoiminnan edistäjänä vuosina 1946−2006. Vuosien 20072016 vastaavasta toiminnasta on kerrottu kirjassa Sven Hallinin tutkimussäätiö 70 vuotta.

Apurahat ja avustukset lue lisää

Simonkatu 12 A 11
00100 Helsinki

www.hallin.fi
tutkimussaatio@hallin.fi